industri nyheter

Vilka är skillnaderna i de mekaniska funktionskraven för bultar och muttrar?

2022-03-30

1. Mutterns mekaniska funktion beror huvudsakligen på mutterns hårdhet, mutterns höjd och mutterns väggtjocklek. Därför är kraven på material inte höga. Självklart, om muttern har toleranskrav, bör även material på högre nivå användas, såsom kemisk industri. Fästmuttrar har krav på hållbarhet och kräver material av högre kvalitet.

2. Det plasticitetsmål som krävs av bultar, ju högre funktionsnivå, bara det högre materialet kan nås. Materialet på lägre nivå behöver bara minska anlöpningstemperaturen för att uppfylla hållfasthetskraven, men det kan inte uppfylla kraven på plasticitet och motstånd. Vid test av fästelement bedömdes spröda frakturer som okvalificerade. Stålkonstruktionsbultar föreskrev också högre draghållfasthet, vilket är för att säkerställa bultarnas plastiska motstånd.